ภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอสนม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลโพนโก และจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันฟื้นฟู ทำความสะอาดคันคูลำห้วย และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ณ ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอสนม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลโพนโก และจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันฟื้นฟู ทำความสะอาดคันคูลำห้วย และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ณ ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ผู้โพส : admin
camera_alt ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
×
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page