องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 210
เดือนนี้ 7,956
เดือนที่แล้ว 16,250
ทั้งหมด 70,497

account_box กองช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอภิบาล สุขร่วม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page