องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 666
เดือนนี้ 10,858
เดือนที่แล้ว 18,846
ทั้งหมด 78,862

โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลโพนโก ประจำปี 2563 โดยภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ นักเรียน ภาคประชาชน และ อสม.ตำบลโพนโก
รายละเอียด : ณ ปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลโพนโก ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลโพนโก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" และ "3 ป.ปราบยุงลาย " ดังนี้ * เก็บ 3 เก็บ -เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุง วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม -เก็บที่ 2 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ -เก็บที่ 3 เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ * 5 ป.ปราบยุงลาย 1. ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกๆ ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่ 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 5. ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page