ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 และบ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง