ชื่อเรื่อง : วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก