องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี 2666 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 447
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.โพนโกสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 448
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2