องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
today ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวัน เวลาในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ รับโอน ( ย้าย ) พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานสอนที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรายงานตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ!!! เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ ขยายระยะเวลาการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งเด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศ ขอแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการรณรงค์กำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3