องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 222
เดือนนี้ 7,968
เดือนที่แล้ว 16,262
ทั้งหมด 70,509

account_box ฝ่ายบริหาร
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page