องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 266
เดือนนี้ 8,012
เดือนที่แล้ว 16,306
ทั้งหมด 70,553

account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
นายประทีป มะลิงาม
นักวิชาการพัสดุ
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนิภาพร ยิ่งยง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา ศรีงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภวัฒน์ โกฎหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page