องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 201
เดือนนี้ 7,947
เดือนที่แล้ว 16,241
ทั้งหมด 70,488

account_box สำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(ว่าง) รอรับ โอน-ย้าย
นิติกร
(ว่าง) รอรับ โอน-ย้าย
นิติกร
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชง.
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายสุพัฒน์ ศรีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
นายสุพัฒน์ ศรีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
ลูกจ้างทั่วไป
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
ลูกจ้างทั่วไป
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page