messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาลการป้องกันต่อต้านการทุจริตฯ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 482
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1