องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 อบต.โพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1